Mã giảm giá Grab trên ứng dụng Grab để gọi GrabBike, GrabCar...vv

By:
Tags: , ,
Comments: 0

MÃ GIẢM GIÁ GRAB SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Huớng dẫn sử dụng mã giảm giá Grab trên ứng dụng Grab để gọi GrabBike, GrabCar, GrabExpress..v..v..

Ô Promo/Mã KM chỉ hiện ra khi bạn nhập xong điểm đón/điểm đến. Do đó, bạn hãy xác định hành trình di chuyển của mình, sau đó màn hình ứng dụng sẽ hiển thị khung thông tin, trong đó bao gồm ô Promo/Mã KM.

Bước 1:

ma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-naoma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-nao

Bước 2:

ma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-naoma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-nao

Sau khi hoàn tất thì mã giảm giá đã sẳn sàng để tiến hành gọi Grab.

Lưu ý sử dụng Mã giảm giá Grab

Nếu bạn nhập mã giảm giá Grab vào mà thấy có những thông báo như sau thì mã sẽ không sử dụng được nhé.

ma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-naoma-giam-gia-grab-su-dung-nhu-the-nao

Bạn có thể tìm thêm các mã giảm giá Grab tại đây

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Search your Coupon